kopie wonen op eigen energie

Energielabel als start naar NOM

Welke energielabel heeft jouw woning? Wat zijn de risico’s of juist de kansen bij verkoop? Welke mogelijkheden zijn er om je label te verbeteren? Kom naar het Gratis NOM-spreekuur.

Blog door Marleen, Egbert en Pauline: Innovatie van en door de straat

IMG_9727Donderdag 14 april 2016 vond de Innovation Expo plaats bij EYE in Amsterdam. Het grootschalige vaderlandse innovatie-evenement met ruim 4000 deelnemers. Een afbeelding van een zwerm vogels siert het programma. De zwerm is sinds de opkomst van het internet het symbool geworden voor de ‘intelligentie van de massa’. Een gezamenlijke inspanning om bijvoorbeeld wikipedia tot stand te brengen. De vraag is of dit symbool wel van toepassing is op de Innovation Expo. Lees meer

Goeie subsidie voor mensen met flinke renovatie in Amsterdam, meld je voor 1 maart as!

cv inregelenBeste mensen, voor diegene die hun huis verbouwden of verbouwen richting Nul op de Meter is een prachtige subsidie geopend, dit keer door Amsterdam Smart City, uit Europese middelen. Er wordt zoveel mogelijk ruchtbaarheid aangegeven, maar met beperkte communicatiemiddelen, dus bij deze een bericht van ons:

De bijdrage is bedoeld voor de renovatie van Amsterdamse woningen waarvan de renovatie startte na 1-3-2014 en wordt afgerond voor 01-01-2018 en

  • waarvan het energiegebruik NA renovatie maximaal 70 kWh/m2/jaar is.
  • waarvan de verbetering van de energieprestatie door de renovatie ca 230 kwh/m2/jaar is

Om de €50 per m2 incl BTW (voor maximaal 50% van de bouwkosten voor energiemaatregelen) te kunnen ontvangen is heel wat werk nodig. Het is geen makkelijk aan te vragen subsidie, maar het loont zeker de moeite als je een flinke energiestap maakte of gaat maken. De aanvraag moet ingediend zijn voor 20 maart 2016, dus meld je graag voor 1 maart bij ons! Het is minimaal een dag werk en dus kunnen we laatkomers wellicht niet meer ondersteunen.

Vraag ons vrijblijvend om informatie, via Pauline Westendorp 06 54 723 019 of sanne@newnrg.nl met 06 45 730 930.

Lees zelf meer over de voorwaarden via deze link (let op, is voor gevorderden!)

Wat een prachtweek! Een klimaatakkoord en allerlei lokale initiatieven!

Zwerm Amsterdam_Pagina_2Zin in inspiratie in de Kerstvakantie of ergens in het nieuwe jaar? Lees wat er geoogst is de laatste week…

Link Vlaardingen

Link Parijs

Link Barendrecht

Link Wij krijgen Kippen filmpje 1 en filmpje 2 (al 415 weergaven!)

Hoera, wat een actie deze week…

Wens jullie allen hele goede dagen, namens het hele team, Pauline Westendorp

 

 

NOM realiseren? ‘Integrale samenwerking is nodig vanaf het allereerste ontwerp’

Elly van Wattingen doet verslag van de NOM tour voor bouwprofessionals die de Kamer van Koophandel samen met NEWNRG heeft georganiseerd.

Op naar een helder verhaal

Een Nul op de meter verbouwing, hoe doe je dat?

Is alleen de ‘luchtdichte jas met ventilatie’ van Energiesprong mogelijk? Of kunnen we ook naar een dampopen NOM-concept? Of naar de ‘jas met gestopte gaten’ van Urgenda, of de ‘laagjesmethode’ van het Kashuis in Amsterdam. Welke oplossing houdt ook stand bij een mogelijke overgangsregeling van het salderen?

Laten we er nog even over discussiëren en laten we dan, net als politieke partijen dat doen nadat ze over straat rollend hun partijleider hebben gekozen, met een boodschap de straat op gaan: het moet anders, het moet NOM, op welke manier? Dat mag de gebouw-eigenaar zelf uitmaken, al naargelang zijn of haar wensen en mogelijkheden.

Lees Pauline’s blog op Energie+

NOM Tour met routekaart

De Kamer van Koophandel (KvK) en NEWNRG organiseren deze route in het kader van het project Bouwen aan Integrale Ketensamenwerking. Een project van de KvK, in opdracht van de provincie Noord-Holland. De KvK helpt MKB-ondernemers uit de bouwsector in Noord-Holland om succesvol samen te werken in de keten en nieuwe business te genereren uit de verduurzaming van woningen en gebouwen.

Klik hier voor de routekaart: met overzicht van de bezochte gebouwen tijdens de NOM toer 2015

Energy-audit verplicht

Een energie-audit. Bij ons heet dat een energie-strategie. Bedrijven met 250 werknemers of meer dan 50 mln euro omzet per jaar die níet deelnemen aan het MEE- of MJA-3 convenant, zijn verplicht om voor 5 december 2015 een zogenaamde ‘energie audit’ op te stellen. Met deze verplichting wil het ministerie van I&M het gat in de Nederlandse uitvoering van de Europese regulering dichten.

Bron: Energiegids

NEWNRG maakt energie-strategieën voor multinationals, eilanden, gebieden en gebouwen: als basis  voor beleidsvorming en voortgangsrapportages.

Mail of bel gerust voor een gratis intake. Pauline@newnrg.nl 065472319.

Waar voldoet een energy-audit aan?