Hoe groter het gebied, hoe meer mogelijkheden er zijn om zelf schone energie op te wekken. De kunst is iedereen hierbij te betrekken.

Als je de ruimte en de middelen hebt om samen met elkaar, de buren of de regio eigen energie op te wekken.  Waarom zou je dan afhankelijk blijven van:

 • dreigend stopzetten van gas- en olieleveranties uit verre oorden
 • dure en riskante kernenergie
 • eindige voorraden gas uit Groningen
 • fossiele energiemaatschappijen
 • .. die baat hebben bij een hoog energieverbruik

Samen energie maken, daar krijg je als gemeenschap heel veel positieve energie van.. Je gaat met z’n allen minder betalen en schonere lucht inademen.

Samen kan je zelfs zó veel energie opwekken dat

 • je die weer kan door verkopen
 • je samen winst genereert
 • de lokale economie stimuleert
 • en misschien wel banen creëert

Aanbod NEWNRG

Jij hebt een vraag. Wij hebben een netwerk van mensen die graag met jou meedenken over wat er op jouw locatie kan.

NEWNRG helpt

 • inzicht te krijgen in wat er kan
 • dit te vertalen naar jouw situatie en context
 • een helder meerjaren stappenplan te maken

De kracht van NEWNRG

 • NEWNRG maakt inzichtelijk wat er technisch mogelijk is.
 • En wat de meerwaarde is of kan zijn voor alle betrokken partijen.
 • Hoe jullie samen tot veel meer in staat zijn dan ieder afzonderlijk.

NEWNRG heeft ons met enthousiasme duidelijk gemaakt dat er meerdere wegen naar Rome leiden. Dat het niet om die ene oplossing gaat maar dat er heel veel mogelijk is.

Liet Heringa, Energie-team Nieuw en Meer
Liet Heringa, Energie-team Nieuw en Meer
Gebieden energieneutraal