Definitie Nul op de Meter

Zuivere hattrick?

Ook bij de definitie van Nul op de Meter geldt, je hebt goed, beter en best. Net als in het voetbal de hattrick bestaat en de zuivere hattrick. NEWNRG hanteert voor onze Metropoolregio de volgende definitie, die komt van het expertteam van Wij krijgen Kippen waarin een afvaardiging zit van het formele netwerk (overheid, ondernemers en onderwijs) en het informele netwerk, de organisaties vanuit de samenleving.

Definitie nul op de meter gebouw

een gebouw waar de in- en uitgaande energiestroom voor energie op jaarbasis per saldo nul is. De energie bestaat uit ‘gebouwgebonden’ energie, nodig voor bijvoorbeeld verwarming en ventilatie, én het energiegebruik van alle overige apparatuur in en aan het gebouw. Deze energie wordt op het gebouw opgewekt. Als dit niet mogelijk is, zo dicht mogelijk in de buurt, de maximale systeemgrens voor de energieopwek is Nederland.  

Definitie van een zuiver nul op de meter gebouw

een gebouw waar de in- en uitgaande energiestroom voor energie op jaarbasis per saldo nul is, inclusief energie voor vervoer (wagenpark en openbaar vervoer). En een jaarlijkse schatting aan kWh voor het bouwen en slopen van het gebouw, de apparatuur, bouwmateriaal, voedsel, inventaris, kleding van de gebouwgebruikers. En een redelijk deel van de gebiedsgebonden energie. Al deze energie wordt binnen de projectgrens opgewekt. Het label Zuiver Nul op de Meter Gebouw wordt pas uitgegeven nadat er een jaar door een onafhankelijke partij gemonitord is dat de energiestroom inderdaad per saldo nul was èn als alle leveranciers van alle producten de garantie hebben gegeven dat het geleverde 10 jaar na levering ook op dezelfde manier blijft werken.

Begrippen

Projectgrens: alle gebouwen en bijbehorende installaties voor energieconversie die binnen de directe invloedssfeer van de projecteigenaar liggen. (Stevige ambities, klare taal!, 2009).

Systeemgrens: omvat het project zelf plus diverse installaties voor energieconversie die buiten de directe invloedssfeer van de projecteigenaar liggen (Stevige ambities, klare taal!, 2009). Deze installaties zijn wel in mede-eigendom van de energiegebruiker. Zo kan hout uit de Haarlemmermeer of Flevoland, of wind op zee ook geoogst worden voor de Nul op de Meter gebouwen in Amsterdam.

Grens van Nederland:  Nederland exclusief de Antillen. Ook geldt dat mensen die binnen 100 km van de grens wonen een straal van 100 km mogen hanteren, dus ook buiten Nederland.

Bouwen en slopen: de oprichting en sloop van het gebouw wordt verrekend naar een jaarlijkse bijdrage op basis van de verwachte levensduur van het gebouw.”

Condities: het energiegebruik wordt bepaald onder standaard gebruik- en klimaatcondities.

Netto energieverbruik: het netto-energiegebruik wordt bepaald over een jaar. Salderen is toegestaan.

Gebouwgebonden energie: voor verwarming, koeling, warm tapwater incl. alle elektrische apparaten die nodig zijn voor de werking van deze systemen.

Energiegebruik van apparatuur: alle andere apparaten die door gebruikers van het gebouw worden gebruikt in en om het gebouw

Meeste begrippen komen uit de scriptie van Jeffrey Kruijswijk -Wij krijgen Kippen

Nul op de Meter Tour in Amsterdam #nr2 en #nr3

Een toer op 12 november 2015.
Of twee dagen later, op 14 november 2015. Alleen de route verschilt!

11 Nul op de Meter (NOM) gebouwen in Amsterdam openen hun deuren. Ter plaatse nemen architect,  aannemer of installateur je mee in het traject dat zij hebben doorlopen om NOM te realiseren. Wat was de oorspronkelijke vraag of wens van de opdrachtgever, hoe kwam de ketensamenwerking tot stand, wat waren de uitdagingen van de bouwketen, en hoe hebben zij deze getackeld? Hoe pakken de gebouwprestaties in de praktijk uit. Ondernemerscoöperatie NEWNRG organiseert deze workshops samen met de Kamer van Koophandel. Zie link

Waarom mag je deze bijeenkomst niet missen?

Tijdens deze toer gaan deuren open die anders gesloten blijven. Je komt ter plaatse in contact met koplopers, die al ervaring hebben met het realiseren van NOM gebouwen en renovaties. Geen theorie, maar echte praktijkverhalen. Na de toer weet je hoe de oorspronkelijke vraag van de opdrachtgever vertaald is in ketensamenwerkingsafspraken, de techniek, de financiële aspecten, de garantiebepalingen  van Nul op de Meter gebouwen en de leerpunten die de betrokkenen hieruit getrokken hebben.

Duurzame Huizenroute.

De workshop wordt 2 keer gehouden, op 12 en 14 november 2015.
En omdat het op 14 november Duurzame Huizenroute is kunt u in de ochtend ook andere duurzame gebouwen bezoeken.

Een energieneutraal eiland, maar welke strategie?

400.000 routes naar een energieneutraal eiland

Op een eiland in Amsterdam wordt over twee jaar een nieuwe wijk gebouwd door collectieve particuliere opdrachtgevers. Het gaat om ongeveer 1300 appartementen op IJburg. In de eerste fase worden 300 appartementen gebouwd, daarna volgt de rest, ook in fases. Stuk voor stuk zijn het gezamenlijke dromen van Amsterdammers. Het is een klus op zich om deze dromen te verenigen.

Over twee jaar weten we wat de bewoners zelf uitpuzzelden om 20 miljoen kWh per jaar op te wekken voor het hele eiland. We hebben in ieder geval samen met de gemeente gezorgd dat de mogelijkheden die we nu kennen de revue gepasseerd zijn. En dus meegenomen worden in de stedenbouwkundige plannen en aanbestedingsprocedures.

Lees Pauline’s blog op Energie+

Deltacommissaris gezocht om kar voor Duurzame Energie te trekken

Benoemen Delta-commissariaat voor Energie garandeert continuïteit

Amsterdam, 26 juni 2015. Om een klimaatneutraal Nederland hoog op de agenda van de politiek te krijgen is een Deltacommissariaat voor Energie nodig. Dit commissariaat moet dan bestaan uit mensen uit onderwijs en overheid, ondernemers en organisaties van inwoners. De handrem moet van het overheidsbeleid af. Dat is de conclusie van de energiediscussie met Zuidas-predikant Ruben van Zwieten, Henry Meijdam, voorzitter voor de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur, Carolien Gehrels, directeur Big Urban Clients bij Arcadis en Pauline Westendorp van NEWNRG. De discussie vond plaats tijdens de viering van het 11-jarige bestaan van NEWNRG op 25 juni jongstleden.

De waterscheiding tussen Economische Zaken en Financiën en het handrem-beleid van de regering vormen de grootste obstakels voor een voortvarende klimaataanpak, die naast schone lucht en een gezonde leefomgeving ook nog eens tienduizenden nieuwe banen kan genereren. Een Deltacommissaris voor Duurzame Energie kan hier verandering in brengen. Maatschappelijke output zoals schone lucht en geen verdere opwarming van de aarde staat voorop. Nederland creëert werkgelegenheid door het vergroten van de lokale opwek van echt groene energie, en door een boost in de bouw dankzij de vraag naar energieneutrale(ver)bouw van woningen en kantoren. Carolien Gehrels van Arcadis: “Technisch is alles mogelijk. Het rijp maken van de geesten en het tot elkaar brengen van partijen vergt alle aandacht.”

Pauline Westendorp, eigenaar van het jubilerende bedrijf NEWNRG: “Samen met vele anderen zet ik me al 11 jaar in om Nederland en de metropoolregio Amsterdam op schone energie te krijgen. De wetenschap is inmiddels om, de Paus is om, de rechter heeft in de uitspraak in de Klimaatzaak de regering gesommeerd om haast te maken met de klimaataanpak. De duurzame energietransitie krijgt wind mee dus nu doorpakken is noodzaak. Over 14 jaar produceert ieder gebouw evenveel energie als de gebruikers nodig hebben en stop je alleen nog bij het tankstation voor groene energie en koffie met een broodje.”

Tags: carolien gehrels, deltacommissaris energie, duurzame energie, henry meijdam, NEWNRG, nul-op-de-meter, ruben van zwieten

Persuitnodiging 11 jaar NEWNRG

NEWNRG – 11 jaar vormgeven aan lokale duurzame energie

Uitnodiging
Donderdag 25 juni 2015, van 08:00 – 22:00
miniRondeel Gaasterlandstraat 4, Amsterdam Zuid

11 jaar NEWNRG

De afgelopen 11 jaar heeft Pauline Westendorp er mede voor gezorgd dat de energietransitie naar duurzame energie op gang is gekomen in Amsterdam (en daarbuiten). In 2004 startte zij met uitvinders, kunstenaars, installateurs, duurzame energie experts, communicatiedeskundigen, studenten aan verschillende projecten. Altijd vanuit de grondvraag: Hoe kunnen we wonen, werken en vervoeren op lokale duurzame energie?

Het kan niet anders of u bent op de een of andere manier in aanraking gekomen met de vele projecten die zij in de afgelopen jaren heeft opgezet of helpen realiseren: van het allereerste plantaardige tankstation voor Auto & Geest tot de geWoonboot tot de P-NUTS Awards. Pauline stond jaren in de Duurzame Top-100 en is inmiddels jurylid voor de Duurzame Top-100.

CV NEWNRG/Pauline Westendorp

  • Juni 2004 – oprichting duurzame energie voor de NDSM Scheepsbouwloods, bouwbegeleiding
  • 2004-2005 – Workshop Warme Meubels, vervolgd door een prijsvraag i.s.m. Telegraaf en MECC Maastricht (cartoon op voorpagina AD toevoegen)
  • 2006 – Wereldwijde primeur van het eerste tankstation voor plantaardige olie: NEW-ENERGY voor Auto & Geests.m. kunstenaars Bisscheroux en Voet
  • 2006 – 2011 – opgewekt.nu de vijfjarige struikelexpositie over wat er allemaal allang kan op het gebied van lokale duurzame energie: op het buitenterrein van de NDSM-werf.
  • 2006 – nu – de geWoonboot samen met de Key naar de NDSM-werf gehaald in het kader van opgewekt.nu
  • 2007, 2008, 2009 – de Schoner Vervoer Toer, op de autovrije zondag
  • 2010 – nu – Wij Krijgen Kippen, aanjager en meedoener van lokale duurzame energie initiatieven in de Metropoolregio Amsterdam
  • 2010 – nu – de P-NUTS Awards, dé vak- en inspiratieprijs voor de voorlopers en koplopers in duurzame energie
  • 2012 – nu – Energiecoöperatie Zuiderlicht, lokale duurzame energie opwekken en leveren aan, voor en met leden
  • 2015 – oprichting ondernemerscoöperatie NEWNRG, energieadviseur op het gebied van woningen, gebouwen en gebieden

Nu tot 2028

Pauline Westendorp heeft met haar Ondernemerscoöperatie NEWNRG de missie om de Metropoolregio Amsterdam in 2028 op 100% schone energie te krijgen: energie besparen en de resterende energie lokaal en duurzaam opwekken: Amsterdam naar Nul op de Meter.

Programma 25 juni 2015

8:00-10:00 @ miniRondeel, Gaasterlandstraat 4, Amsterdam
Henry Meijdam, voorzitter voor de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur geeft zijn visie op hoe Nederland in 2050 voor 100% op eigen energie kan zijn.
Zuidas predikant Ruben van Zwieten interviewt Carolien Gehrels, Europees directeur Big Urban Cliënts van Arcadis en voormalig wethouder van Amsterdam. Hoe kunnen lokale (idealistische) en vaak informele  initiatieven het beste samenwerken met gevestigde, formele partijen als de overheid en het bedrijfsleven?

10.00-11:00 @ miniRondeel, Gaasterlandstraat 4, Amsterdam
Recente ontwikkelingen Nul-op-de-Meter gebouwen en het antwoord op de vraag, wie financiert dit?
Opening Expositie 11 jaar NEWNRG en kennismaken met de leden van Ondernemerscoöperatie NEWNRG!

11:00-15:15 Vertrek @ miniRondeel Gaasterlandstraat 4, Amsterdam. Eindpunt varieert per groep.
Fietstocht langs Nul-op-de-Meter woningen en gebouwen in Amsterdam, met een lunchstop en rondleiding langs het warmtenet van De Hallen.

20:15-22:00 @ IJburg College 1, Pampuslaan 1, Amsterdam
Openbare bijeenkomst van Energiecoöperatie Zuiderlicht. Learnings van succesvolle energiecoöperatie Ecopower uit Belgie (met 50.000 leden). Als u geïnteresseerd bent om naar (een onderdeel van) deze feestelijke dag te komen of vragen heeft over een van deze projecten, neem dan contact op met Sasja de Valença: sasja@newnrg.nl of bel 06-20020259