Definitie Nul op de Meter

Zuivere hattrick?

Ook bij de definitie van Nul op de Meter geldt, je hebt goed, beter en best. Net als in het voetbal de hattrick bestaat en de zuivere hattrick. NEWNRG hanteert voor onze Metropoolregio de volgende definitie, die komt van het expertteam van Wij krijgen Kippen waarin een afvaardiging zit van het formele netwerk (overheid, ondernemers en onderwijs) en het informele netwerk, de organisaties vanuit de samenleving.

Definitie nul op de meter gebouw

een gebouw waar de in- en uitgaande energiestroom voor energie op jaarbasis per saldo nul is. De energie bestaat uit ‘gebouwgebonden’ energie, nodig voor bijvoorbeeld verwarming en ventilatie, én het energiegebruik van alle overige apparatuur in en aan het gebouw. Deze energie wordt op het gebouw opgewekt. Als dit niet mogelijk is, zo dicht mogelijk in de buurt, de maximale systeemgrens voor de energieopwek is Nederland.  

Definitie van een zuiver nul op de meter gebouw

een gebouw waar de in- en uitgaande energiestroom voor energie op jaarbasis per saldo nul is, inclusief energie voor vervoer (wagenpark en openbaar vervoer). En een jaarlijkse schatting aan kWh voor het bouwen en slopen van het gebouw, de apparatuur, bouwmateriaal, voedsel, inventaris, kleding van de gebouwgebruikers. En een redelijk deel van de gebiedsgebonden energie. Al deze energie wordt binnen de projectgrens opgewekt. Het label Zuiver Nul op de Meter Gebouw wordt pas uitgegeven nadat er een jaar door een onafhankelijke partij gemonitord is dat de energiestroom inderdaad per saldo nul was èn als alle leveranciers van alle producten de garantie hebben gegeven dat het geleverde 10 jaar na levering ook op dezelfde manier blijft werken.

Begrippen

Projectgrens: alle gebouwen en bijbehorende installaties voor energieconversie die binnen de directe invloedssfeer van de projecteigenaar liggen. (Stevige ambities, klare taal!, 2009).

Systeemgrens: omvat het project zelf plus diverse installaties voor energieconversie die buiten de directe invloedssfeer van de projecteigenaar liggen (Stevige ambities, klare taal!, 2009). Deze installaties zijn wel in mede-eigendom van de energiegebruiker. Zo kan hout uit de Haarlemmermeer of Flevoland, of wind op zee ook geoogst worden voor de Nul op de Meter gebouwen in Amsterdam.

Grens van Nederland:  Nederland exclusief de Antillen. Ook geldt dat mensen die binnen 100 km van de grens wonen een straal van 100 km mogen hanteren, dus ook buiten Nederland.

Bouwen en slopen: de oprichting en sloop van het gebouw wordt verrekend naar een jaarlijkse bijdrage op basis van de verwachte levensduur van het gebouw.”

Condities: het energiegebruik wordt bepaald onder standaard gebruik- en klimaatcondities.

Netto energieverbruik: het netto-energiegebruik wordt bepaald over een jaar. Salderen is toegestaan.

Gebouwgebonden energie: voor verwarming, koeling, warm tapwater incl. alle elektrische apparaten die nodig zijn voor de werking van deze systemen.

Energiegebruik van apparatuur: alle andere apparaten die door gebruikers van het gebouw worden gebruikt in en om het gebouw

Meeste begrippen komen uit de scriptie van Jeffrey Kruijswijk -Wij krijgen Kippen

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *