Lage temperatuur verwarming

Traditionele verwarmingssystemen hebben meestal een aanvoerwatertemperatuur van 90°C en een retourtemperatuur van 70°C. Hoge temperaturen zorgen voor grote verliezen. Een alternatief is lage temperatuur verwarming (LTV).

Er wordt van lage temperatuur verwarming (LTV) gesproken als de aanvoerwatertemperatuur 55°C of lager is. Als de aanvoerwatertemperatuur lager is dan 35°C dan wordt dit zeer lage temperatuur verwarming (ZLTV) genoemd. CombineerLTV bij voorkeur met (grote oppervlakten) vloer-, plafond- en/of wandverwarming. Dan zijn er geen (grote) radiatoren nodig.