Ventileren

Waar mensen leven, wonen, werken is ventilatie altijd noodzakelijk, om problemen te voorkomen: voor onze gezondheid (denk aan vocht en een tekort aan zuurstof), voor het pand (vocht, schimmel, houtrot) en voor de energierekening (het kost veel meer energie om vochtige lucht te verwarmen dan droge lucht). Hoe beter een woning geïsoleerd is, hoe minder natuurlijke ventilatie er is en hoe belangrijker het wordt om mechanisch te ventileren.

Natuurlijke ventilatie

Natuurlijk ventileren doe je door het raam of roosters open te zetten. Maar ook een openstaande brievenbus of kieren zorgen voor – oncontroleerbare en vaak ongewenste  – ventilatie. Nadelen en risico’s van natuurlijke ventilatie:

  • midden in de winter een raam openzetten is niet heel subtiel, een keer per dag is meestal onvoldoende, zeker als er meer mensen in een ruimte zijn.
  • de brievenbus de thermostaat laten regelen is niet heel economisch
  • handmatige ventilatie vraagt om een zekere discipline, let bijvoorbeeld op dat je roostertjes altijd weer openzet als je die dicht hebt gedaan, omdat je bijvoorbeeld last had van tocht.

Natuurlijke toevoer met mechanische afvoer

Vormend van mechanische afvoer zijn de afzuigkap en luchtafvoer in het toilet en de badkamer. Deze laatste zorgt ervoor dat de vochtige lucht niet het huis intrekt. Deze staan echter niet de hele dag aan.

Voor een betere luchtkwaliteit kan je ook kiezen voor een apparaat dat de hele dag door lucht afzuigt. Dit zorgt voor een lagere druk in de woning dan buiten de woning waardoor de buitenlucht op natuurlijke wijze via ventilatieopeningen in de gevel naar binnen wordt gezogen. Nadelen:

  • het apparaat maakt geluid
  • Het aanlagen van kanalen zorgt voor gevelopeningen waardoor tocht en warmteverlies optreden. Ook komen meer straatgeluiden binnen.

Balansventilatie

Hierbij is zowel de toevoer als afvoer van lucht mechanische geregeld. Je kan nog steeds je raam openzetten,maar het hoeft niet. Nadelen:

  • Het systeem kost meer energie
  • je hebt de dubbele hoeveelheid kanalen en ventilatie-units nodig als bij het systeem met alleen mechanische afvoer.
  • De installatie maakt geluid.
  • Het is een ingewikkeld systeem dat goed onderhouden moet worden.

Balansventilatie met warmteterugwinning

Bij een warmteterugwinning wordt de koude buitenlucht die wordt aangevoerd eerst opgewarmd door de warme lucht die wordt afgevoerd. Hierdoor wordt de warmte die ander verloren zou gaan, teruggewonnen. Het openzetten van ramen is bij deze combinatie niet gewenst, maar het is wel mogelijk.